Odvjetnički ured Zrinka Prlić

Trgovačko pravo

Trgovačko pravo je skup pravnih pravila koja reguliraju subjekte trgovačkog prava (statusno trgovačko pravo ili pravo društava) i pravne poslove trgovačkog prava (ugovorno trgovačko pravo).

Trgovačko pravo u suvremenom smislu je grana prava koja se odnosi na prava i obveze proizašle iz isporuka robe i pružanja usluga, te na pravne ustanove koji unapređuju i omogućuju tijek trgovačkih poslova.

Našim klijentima pružamo pravnu podršku tijekom rada društva koja uključuje:


Osnivanje društva


Prestanak društva


Sastav isprava i upis u sudski registar


Sastav isprava i upis promjena društva u sudski
registar


Promjene u članstvu


Promjene u upravljačkim tijelima


Povećanje i smanjenje temeljnog kapitala


Promjena djelatnosti trgovačkog društva


Promjena sjedišta trgovačkog društva,


Zastupanje u registarskim postupcima pred nadležnim tijelima


Poduzimanje ostalih radnji vezanih za statusne promjene trgovačkih društava


Savjetovanje vezano za pravne poslove trgovačkih društava (društvo s ograničenom odgovornošću, dioničko društvo),


Sastavljanje tužbi iz trgovačkih odnosa kao i ostalih podnesaka iz područja trgovačkog prava,


Zastupanje u postupcima pred hrvatskim sudovima
(Trgovački sud, Općinski sud, Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, Županijski sud, Vrhovni sud Republike Hrvatske, Ustavni sud Republike Hrvatske),


Zastupanje u sporovima u nadležnosti trgovačkih sudova


Sastavljanje redovnih i izvanrednih pravnih lijekova u sudskim postupcima,


Sastavljanje različitih ugovora (ugovor o zajmu, ugovor o zakupu, ugovor o leasingu, ugovor o licenci)


Izrada trgovačkih ugovora


Savjetovanje i zastupanje kod pregovora i sklapanja poslova, analiza i tumačenje ugovora


Naplata potraživanja