Odvjetnički ured Zrinka Prlić

Ured za mirenje (medijaciju)

Mirenje

Mirenje je oblik posredovanja u kojem stranke rješavaju vlastite sporove pod vodstvom i uz pomoć neovisne treće strane – izmiritelja (medijatora), tijekom kojeg se traži rješenje u najboljem interesu stranaka.

Izmiritelji (medijatori) strankama pomažu uspostaviti konfliktom prekinutu komunikaciju, iznijeti slobodno svoju stranu priče, omogućiti im da se međusobno slušaju, čuju i razumiju.

Kroz mogućnost iznošenja upravo onoga što je njima osobno važno, te kroz međusobno razumijevanje razloga njihovih suprotnih stajališta o predmetu spora stranke su u prilici svoje razlike približiti i postići rješenje spora, te sklopiti nagodbu od zajedničkog interesa.

Uspješno mirenje (medijacija) završava se nagodbom čiji oblik i sadržaj određuju same stranke.


Koje su prednosti mirenja (medijacije)?

 • mirenje je dobrovoljan postupak,
 • mirenje je jednostavan postupak, sadrži samo nekoliko svima razumljivih pravila,
 • mirenje je povjerljiv postupak (uklonjen je rizik od neželjenih otkrića iz odnosa između stranaka: poslovna tajna, zaštita poslovne reputacije i dr.),
 • u mirenju stranke su gospodari vlastitog spora,
 • u mirenju stranke iznose svoju stranu priče,
 • u mirenju vlada ozračje međusobnog uvažavanja i poštovanja i izmiritelj je zadužen da osigura takvo ozračje u svakom trenutku,
 • u mirenju stranke slušaju i čuju jedna drugu,
 • u mirenju stranke aktivno sudjeluju i iznose slobodno sve što je njima životno ili poslovno relevantno,
 • u mirenju ono što je pravno relevantno nije presudno,
 • stranke imaju kontrolu nad tijekom postupka i ako ne udovoljava njihovim potrebama, mogu ga okončati u svakom trenutku,
 • stranke suglasno biraju osobu izmiritelja i mogu je u svako doba zamijeniti,
 • stranke u potpunosti kontroliraju sadržaj nagodbe – postižu vlastito rješenje spora i o njihovom sporu ne odlučuje nitko osim njih,
 • postignutom nagodbom nitko se ne proglašava pobjednikom, odnosno gubitnikom, nitko ne “gubi obraz”,
 • u mirenju se suprotstavljanje zamjenjuje suradnjom,
 • u mirenju su emocije stranaka dobrodošle,
 • u mirenju nije važno koja je stranka u pravu,
 • u mirenju stranke obnavljaju komunikaciju i svoj odnos, i zadržavaju ga u budućnosti,
 • mirenje poništava sve uzroke i posljedice sporenja,
 • u mirenju se utvrđuju interesi stranaka, a ne njihovo pravo,
 • u mirenju se postiže obostrano zadovoljstvo zajedničkim rješenjem,
 • za rješenje spora u mirenju potrebno je mnogo manje vremena (najčešće se okončava na prvom sastanku ili najviše na nekoliko njih),
 • troškovi mirenja vrlo su niski
 • troškove mirenja stranke snose na jednake dijelove
 • mirenje omogućuje mnoge kreativne mogućnosti za rješenje spora,
 • u mirenju je isključena nesigurnost u pogledu prava i činjenica,
 • u mirenju je isključen rizik nepovoljne sudske odluke,
 • nagodba od zajedničkog interesa daje strankama manje povoda za njeno osporavanje,
 • nagodbu u mirenju stranke dobrovoljno izvršavaju, a time se često isključuje potreba za vođenjem sudskog ovršnog postupka,
 • nagodba sklopljena u postupku mirenja sa klauzulom ovršnosti ima značaj ovršne isprave


Koji sporovi su najpogodniji za postupak mirenja (medijacije)?

Vrsta spora u pravilu ne određuje izglede za uspješno mirenje (medijaciju), već su za uspjeh u mirenju ključni stavovi i shvaćanje stranaka – njihova spremnost riješiti spor na ovaj za njih najpovoljniji način.

Postupak mirenja (medijacije) moguće je pokrenuti prije parničnog postupka, ali i tijekom parničnog postupka.


Ukoliko još niste, odlučite se za mirenje (medijaciju) jer

 • postupak je tajan, te sve izneseno tijekom postupka ostaje povjerljivo i ne može se upotrijebiti u ili izvan parničnog postupka
 • postupak je neformalan i elastičan, te se odvija u ugodnom ambijentu i ozračju
 • najvažniji su interesi stranaka, a ne utemeljenost njihovih zahtjeva na zakonu
 • o vlastitom sporu odlučuju same stranke (vlastito rješenje spora)
 • obje su stranke pobjednici jer su postigle nagodbu od obostranog interesa
 • nagodba u mirenju za stranke isključuje rizik moguće nepovoljne sudske odluke
 • nagodba u postupku mirenja sve sudionike čini zadovoljnima i omogućuje zadržavanje njihovih dobrih odnosa u budućnosti
 • postupak je iznimno brz i povoljan

Obratite nam se i rado ćemo Vas detaljnije upoznati s postupkom mirenja (medijacije) i svim drugim potrebnim podacima.

Ne brinite jer svim strankama koje eventualno ne sklope nagodbu u postupku mirenja uvijek ostaje na raspolaganju sudski parnični postupak kao alternativno rješenje.