Odvjetnički ured Zrinka Prlić

Odštetno pravo (naknada štete)

Pripremanje i podnošenje zahtjeva za naknadu štete u mirnom izvansudskom postupku


Zastupanje u sudskim postupcima naknade štete


Zastupanje u postupcima protiv osiguravajućih društava


Odštetna odgovornost i naknada štete po osnovi krivnje


Odštetna odgovornost i naknada štete za drugoga


Odštetna odgovornost i naknada štete poslodavca prema trećim osobama


Odštetna odgovornost i naknada štete za štetu od opasne stvari ili opasne djelatnosti


Odštetna odgovornost i naknada štete za štete izazvane motornim vozilom

Odgovornost za štetu trećima odgovornost u slučaju neovlaštenog korištenja motornog vozila, odgovornost prema trećoj osobi koja se prevozi motornim vozilom


Odštetna odgovornost i naknada štete za neispravan proizvod


Odštetna odgovornost i naknada štete više osoba za istu štetu

Solidarna odgovornost, regres isplatitelja

Odštetna odgovornost i naknada štete iz radnog odnosa

Odgovornost radnika za štetu prouzročenu poslodavcu, solidarna odgovornost radnika, postupak utvrđivanja odgovornosti, regresna odgovornost radnika prema poslodavcu, smanjenje ili oslobođenje radnika od obveze naknade štete, odgovornost poslodavca prema radniku, odgovornost za štete pri dolasku na posao ili odlasku s posla i nastale u pauzi rada

Odštetna odgovornost i naknada štete države RH za štetu

Odštetna odgovornost i naknada štete za štetu zbog informacije objavljene u mediju

Odgovornost nakladnika, oblici popravljanja štete

Odštetna odgovornost i naknada štete zdravstvenih ustanova i radnika

Zastupanje u slučaju liječničke pogreške i pogreške drugih zdravstvenih radnika, odgovornost prema načelu krivnje, objektivna odgovornost

Odštetna odgovornost i naknada štete za štetu u vezi s lovom i uzgojem divljači

Zastupanje u postupcima naknade štete u slučaju smrti, tjelesne ozljede i oštećenja zdravlja

Izgubljena zarada, troškovi liječenja i pogreba, prava osobe koju je poginuli uzdržavao, naknada štete u slučaju povrede časti i širenja neistinitih navoda

Zastupanje u slučaju mobbinga