Odvjetnički ured Zrinka Prlić

Obiteljsko pravo

Zastupanje u postupku razvoda braka


Zastupanje u postupku posredovanja


Zastupanje u postupku utvrđivanja majčinstva i očinstva


Zastupanje u postupku osporavanja majčinstva i očinstva


Zastupanje u postupku lišenja prava na roditeljsku skrb


Zastupanje u postupku djelomičnog ili potpunog lišenja /vraćanja poslovne sposobnosti


Zastupanje u postupku uzdržavanja bračnih i izvanbračnih drugova


Zastupanje u postupku uzdržavanja djece (alimentacije)


Zastupanje u postupku radi odlučivanja sa kojim roditeljem će dijete živjeti, o roditeljskoj skrbi i o mjerama za zaštitu prava i dobrobit djeteta


Zastupanje u postupku radi odlučivanja o susretima i druženju djeteta s roditeljem sa kojim ne živi


Sastav predbračnih i bračnih ugovora


Zastupanje u postupku podjele bračne imovine