Zastupanje u postupku razvoda braka

Zastupanje u postupku posredovanja

Zastupanje u postupku utvrđivanja majčinstva i očinstva

Zastupanje u postupku osporavanja majčinstva i očinstva

Zastupanje u postupku lišenja prava na roditeljsku skrb

Zastupanje u postupku djelomičnog ili potpunog lišenja /vraćanja poslovne sposobnosti

Zastupanje u postupku uzdržavanja bračnih i izvanbračnih drugova

Zastupanje u postupku uzdržavanja djece (alimentacije)

Zastupanje u postupku radi odlučivanja sa kojim roditeljem će dijete živjeti, o roditeljskoj skrbi i o mjerama za zaštitu prava i dobrobit djeteta

Zastupanje u postupku radi odlučivanja o susretima i druženju djeteta s roditeljem sa kojim ne živi

Sastav predbračnih i bračnih ugovora

Zastupanje u postupku podjele bračne imovine

Log in with your credentials

Forgot your details?